Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Żwirki i Wigury

informuje

że nie posiada na swoim terenie wolnych działek do zagospodarowania i dalszego użytkowania.

Zamiany załatwiane są bezpośrednio z obecnymi dzierżawcami.

Prosimy o śledzenie ogłoszeń w tablicach zamieszczanych przez działkowców.

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki  – należy zgłosić się do zarządu

w celu dopełnienia formalności.