Kasa ogrodu czynna do 30 czerwca

KASA OGRODU  

przyjmuje opłaty do dnia

30-go CZERWCA

 Po tym terminie prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe