Formularz kontaktowy

  POLSKI ZWIĄZEDK DZIAŁKWOCÓW

  Rodzinny Ogród Działkowy

  im. Żwirki i Wigury w Warszawie

  ul. Astronautów 17a

  02-154 Warszawa

  tel. 22 846-48-52


  Gospodarz Ogrodu

  Tadeusz Kachniarz

  tel. 885-488-093 (po godzinie 15-tej)


  Konserwacje hydrauliczne

  Sprawy techniczno-gospodarcze

  Marian Dziedzic tel. 667-887-563


  Zarządu Ogrodu pełni dyżury:

  • w okresie letnim (od maja do września) - we wtorki i soboty w godz. 16-18

  • w okresie zimowym (od października do kwietnia) - w dniu zebrania Zarządu Ogrodu wg zamieszczonej informacji o zebraniu.

  Adres e-mail do Zarządu Ogrodu: zarzad@rodzwirkiiwigury.pl


  Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy ROD Żwirki i Wigury:

  PKO BP Oddział II w Warszawie nr 55 1020 1055 0000 9602 0134 2229

  lub w kasie ogrodu podczas dyżuru Zarządu Ogrodu.

  Przed dokonaniem przelewu na konto bankowe prosimy o kontakt z kasjerką w celu otrzymania dokładnej kwoty wpłaty.

  W opisie wpłaty prosimy podać numer działki której wpłata dotyczy.