Adres: ul. Astronautów 17a, 02-154 Warszawa


PREZES ZARZĄDU

Ewa Chlaściak

Tel. 663-142-006


KASJERKA

Małgorzata Kurowska

tel. 663-307-802


POMOC ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNA

tel. 667-887-563

(dni powszednie po godz. 16-tej, sob – ndz: cały dzień)


GOSPODARZ OGRODU

Tadeusz Kachniarz

tel. 885-488-093 (po godzinie 15-tej)


Zarządu Ogrodu pełni dyżury:

  • w okresie letnim (od maja do września) - we wtorki i soboty w godz. 16-18

  • w okresie zimowym (od października do kwietnia) - w dniu zebrania Zarządu Ogrodu wg zamieszczonej informacji o zebraniu.

Adres e-mail do Zarządu Ogrodu: zarzad@rodzwirkiiwigury.pl


Wpłat za użytkowanie działki i energię elektryczną można dokonywać:

1. przelewem na rachunek bankowy ROD Żwirki i Wigury:

PKO BP Oddział II w Warszawie

nr 55 1020 1055 0000 9602 0134 2229

Przed dokonaniem przelewu na konto bankowe prosimy o kontakt ze Kasjerką w celu otrzymania dokładnej kwoty wpłaty.

W opisie wpłaty prosimy podać numer działki której wpłata dotyczy.

2. w Kasie ogrodu podczas dyżuru Zarządu.

- gotówką

- kartą płatniczą,

- Blikiem