POLSKI ZWIĄZEDK DZIAŁKWOCÓW

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Żwirki i Wigury w Warszawie

ul. Astronautów 17a

02-154 Warszawa

tel. 22 846-48-52


Gospodarz Ogrodu

Tadeusz Kachniarz

tel. 885-488-093 (po godzinie 15-tej)


Konserwacje hydrauliczne

Sprawy techniczno-gospodarcze

Marian Dziedzic tel. 667-887-563


Zarządu Ogrodu pełni dyżury:

  • w okresie letnim (od maja do września) - we wtorki i soboty w godz. 16-18

  • w okresie zimowym (od października do kwietnia) - w dniu zebrania Zarządu Ogrodu wg zamieszczonej informacji o zebraniu.

Adres e-mail do Zarządu Ogrodu: zarzad@rodzwirkiiwigury.pl


Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy ROD Żwirki i Wigury:

PKO BP Oddział II w Warszawie nr 55 1020 1055 0000 9602 0134 2229

lub w kasie ogrodu podczas dyżuru Zarządu Ogrodu.

Przed dokonaniem przelewu na konto bankowe prosimy o kontakt z kasjerką w celu otrzymania dokładnej kwoty wpłaty.

W opisie wpłaty prosimy podać numer działki której wpłata dotyczy.