Kontenery

Kontenery

UWAGA  DZIAŁKOWCY - BARDZO  WAŻNE

 

INFORMUJEMY,

ŻE  KOSZT WYWOZU , ZAŁADUNKU I  PORZĄDKOWANIA TERENU  PO WYWOZIE JEDNEGO KONTENERA W BIEŻĄCYM ROKU BĘDZIE WYNOSIŁ 2 250,- zł

Z  KWOTY 31.000,-/ZEBRANEJ OD DZIAŁKOWCÓW NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI /BĘDZIEMY MOGLI w 2021r ZAMÓWIĆ TYLKO 13 KONTENERÓW.

Dlatego też:

  1. Każdy działkowiec powinien posiadać na działce kompostownik.
  2. Jeśli kontener jest zapełniony – poczekaj do jego wymiany.
  3. Odpady należy wrzucać tylko do kontenerów.
  4. Zabrania się pozostawiania śmieci i gałęzi wokół kontenerów oraz przerzucania ich przez ogrodzenie na działkę gospodarczą.
  5. Należy stosować się do informacji jakie odpady można wrzucać do kontenera np. tylko zielone, gałęzie.
  6. Zabrania się wrzucania wyciętych całych drzew lub krzewów (należy je pociąć i powiązać)
  7. Elektro-odpady (zużyty sprzęt), gabaryty oraz odpady nie pochodzące z uprawy na działce każdy działkowiec utylizuje we własnym zakresie.
  8. Zabrania się ustawiania obok kontenerów i wejścia na działkę gospodarczą elektro-odpadów.

Wobec Działkowców, którzy nie dostosują się do wyżej wymienionych punktów

– będą  stosowane kary porządkowe.

Za Zarząd ROD

Elżbieta Żuprańska

sekretarz