Wysokie koszty wywozu kontenerów na odpady

UWAGA DZIAŁKOWCY - BARDZO WAŻNE

Koszty załadunku, porządkowania terenu wokół kontenerów oraz ich wywóz stanowią dużą  kwotę w opłatach wnoszonych przez działkowców za użytkowanie działki. Racjonalna gospodarka odpadami może wpłynąć na jej wysokość

Dlatego też:

  1. Odpady należy wrzucać tylko do kontenerów do wysokości burty
  2. Jeśli kontener jest zapełniony – poczekaj do jego wymiany.
  3. Zabrania się pozostawiania śmieci i gałęzi wokół kontenerów oraz przerzucania ich przez ogrodzenie na działkę gospodarczą.
  4. Należy stosować się do informacji jakie odpady można wrzucać do kontenera np. tyko zielone, gałęzie.
  5. Elektro-odpady (zużyty sprzęt) każdy działkowiec utylizuje we własnym zakresie.
  6. Zabrania się ustawiania obok kontenerów i wejścia na działkę gospodarczą elektro-odpadów.
  7. Teren wokół kontenerów będzie monitorowany.
  8. Wobec Działkowców, którzy nie dostosują się do wyżej wymienionych punktów – będą  stosowane kary porządkowe.

Zarząd Ogrodu

 

Kontenery na gałęzie:

  • Prosimy Działkowców o niepozostawianie odpadów w miejscu gdzie stały dotychczas kontenery