Wysokie koszty wywozu kontenerów na odpady

UWAGA DZIAŁKOWCY - BARDZO WAŻNE

Koszty załadunku, porządkowania terenu wokół kontenerów oraz ich wywóz stanowią dużą  kwotę w opłatach wnoszonych przez działkowców za użytkowanie działki. Racjonalna gospodarka odpadami może wpłynąć na jej wysokość

Dlatego też:

 1. Odpady należy wrzucać tylko do kontenerów do wysokości burty
 2. Jeśli kontener jest zapełniony – poczekaj do jego wymiany.
 3. Zabrania się pozostawiania śmieci i gałęzi wokół kontenerów oraz przerzucania ich przez ogrodzenie na działkę gospodarczą.
 4. Należy stosować się do informacji jakie odpady można wrzucać do kontenera np. tyko zielone, gałęzie.
 5. Elektro-odpady (zużyty sprzęt) każdy działkowiec utylizuje we własnym zakresie.
 6. Zabrania się ustawiania obok kontenerów i wejścia na działkę gospodarczą elektro-odpadów.
 7. Teren wokół kontenerów będzie monitorowany.
 8. Wobec Działkowców, którzy nie dostosują się do wyżej wymienionych punktów – będą  stosowane kary porządkowe.

Za Zarząd ROD

Elżbieta Żuprańska

sekretarz Zarządu

 

Kontenery na gałęzie:

 • kontenery na gałęzie będą podstawiane w ostatni czwartek każdego miesiąca
 • do kontenera wrzucamy tylko odpady tzw. zielone
 • do kontenera na gałęzie nie wrzucamy innych odpadów