Uwaga działkowcy

Prosimy działkowców o zwrócenie uwagi na obce osoby w ogrodzie, a  nie będące użytkownikami działek, ponieważ zdarzają się wiosenne kradzieże w ogrodzie w tym mahonii i innych roślin.