Opłata za energię elektryczną

Opłaty za energię elektryczną będą przyjmowane w terminie od 05 września do 07 października we wtorki i soboty w godz. 16:00 - 18:00.

Po tym terminie niepopłacone działki zostaną odłączone od zasilania elektrycznego.

 

(Uchwała nr 7 Walnego Zebrania z dnia 23.04.2017 r.)