OPŁATY na rok 2022stawka 
Składka członkowska PZD6,00 złod działki
Opłata na rzecz ogrodu0,80 złza 1m2 działki
Opłata za wodę0,60 złza 1m2 działki
Opłata partycypacyjna0,10 złza 1m2 działki
Opłata za wywóz nieczystości180,00 złod działki
Opłata za zużytą energię elektryczną (wg stanu licznika)0,55 zł1 kWh
Opłata stała od energii
( płatna w dwóch ratach po 20,00 zł )
40,00 złod działki
Wpłata od nowych użytkowników energii300,00 złod działki
Opłata za ponowne podłączenie energii
(w przypadku odłączenia jej przez Zarząd)
100,00 złod działki
Wpisowe od nowych członków PZD600,00 zł
Opłata inwestycyjna od nowych użytkowników
/ 396.882 wartość środków trwałych : 305 działki /
1.300,00 zł

Prosimy o wpłaty na konto bankowe z podaniem numeru działki.

Rodzinny Ogród Działkowy

02-146 Warszawa ul. Astronautów 17a

Bank PKO BP

55 1020 1055 0000 9602 0134 2229