OPŁATY NA ROK 2023stawka
Składka członkowska PZD6,00 złod działki
Opłata na rzecz ogrodu
(w tym opłata partycypacyjna do PZD 0,12 zł/ m2)
1,20 złza 1m2 działki
Opłata za wodę0,60 złza 1m2 działki
Opłata za wywóz nieczystości180,00 złod działki
Opłata za zużytą energię elektryczną
(wg stanu licznika)
0,80 zł1 kWh
Opłata stała od energii
( płatna w dwóch ratach po 20,00 zł )
40,00 złod działki
Wpłata od nowych użytkowników energii300,00 złod działki
Opłata za ponowne podłączenie energii
(w przypadku odłączenia jej przez Zarząd)
100,00 złod działki
Wpisowe od nowych członków PZD
/od dnia 01.07.2022r. Uchwała nr 13/I/2022 O.R.M PZD/
600,00 zł
Opłata inwestycyjna od nowych użytkowników
/ 396.882 wartość środków trwałych : 305 działki /
1.300,00 zł

Prosimy o wpłaty na konto bankowe z podaniem numeru działki.

Rodzinny Ogród Działkowy

02-154 Warszawa ul. Astronautów 17a

Bank PKO BP

55 1020 1055 0000 9602 0134 2229