Opłaty ogrodowe 2020

OGŁOSZENIE

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

w sprawie opłat ogrodowych na 2020r.

Szanowni Działkowcy !

Epidemia wywołana przez koronawiru COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze spowodowały niemożliwość organizacji Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze Statutem PZD Walne Zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację, Krajowy Zarząd PZD jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych Zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierujac się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną regułę o upoważnieniu Zarządów ROD do pobierania opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które Walne Zebrania określiływ 2019r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich Działkowców o dokonywanie zaliczkowych wpłąt na konto bankowe ogrodu – za użytkowanie działki za rok 2020 rok w wysokości opłat w 2019 roku. 

Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury