Opłaty za energię elektryczną

UWAGA  -   DZIAŁKOWCY

KORZYSTAJĄCY Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 Opłaty za  energię elektryczną  będą przyjmowane  w terminie

od 18 maja do 19 czerwca

we wtorki i soboty w godz. 16.00 – 18.00

Prosimy o zgłaszanie się z aktualnym stanem licznika znajdującego się na działce.