UWAGA  -  DZIAŁKOWCY

KORZYSTAJĄCY Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dodatkowy ostateczny termin przyjmowania wpłat za zużyta energię elektryczną

20 listopada 2021

w godz. 13.00 – 15.00

Prosimy o zgłaszanie się z aktualnym stanem licznika znajdującego się na działce.

Działki z nieopłaconą energią będą odłączane od zasilania.

Prosimy o zgłaszanie się z aktualnym stanem licznika znajdującego się na działce.