Opłaty za energię elektryczną: 03 września – 08 październik 2022

Przyjmowanie wpłat

za zużytą energię elektryczną

od dnia 03 września do 08 października

we wtorki i soboty

w godzinach 16.00 – 18.00

  • Prosimy o zgłaszanie się z aktualnym stanem licznika znajdującego się na działce

  • Działki z nieopłaconą energią będą odłączane od zasilania