Opłacanie energii elektrycznej w dniach 16 września – 21 października 2023

Przyjmowanie wpłat

za zużytą energię elektryczną

od dnia 16 września do dnia 21 października

we wtorki i soboty

w godzinach 16.00 – 18.00

  • Prosimy o zgłaszanie się z aktualnym stanem licznika znajdującego się na działce

  • Działki z nieopłaconą energią w tym terminie będą odłączane od zasilania