Piloty na Parking

UWAGA DZIAŁKOWCY

Z DNIEM 01 WRZEŚNIA 2023r.

BRAMA WJAZDOWA NA PARKING ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

SPRZEDAŻ PILOTÓW STERUJĄCYCH BRAMĄ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE w BUDYNKU ZARZĄDU

od dnia 16 września do dnia 21 października 2023r

w godz.16-18

/w soboty i wtorki/

koszt pilota - 60,-zł