ROD Żwirki i Wigury po Walnym Zebraniu

DRODZY DZIAŁKOWCY,

w dniu 14 maja 2024 roku, odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarząd naszego Ogrodu, w czasie którego:

  1. Dokonano wyboru Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza. Funkcję Prezesa powierzono dotychczasowej Prezes - p. Ewie Chlaściak. Cały skład Zarządu wymieniony został w informacji umieszczonej w gablotach na terenie Ogrodu.

  2. Podjęto decyzję o zabezpieczeniu zarządzania infrastrukturą ogrodową poprzez kontynuację współpracy z Gospodarzem Ogrodu i osobą wspierającą działanie infrastruktury elektryczno-hydraulicznej.

  3. Omówiono potrzebę udoskonalenia komunikacji z Działkowcami, z wykorzystaniem dotychczasowych kanałów (gabloty informacyjne, strona internetowa) oraz stworzenie nowych (media społecznościowe, komunikacja mailowa, sms-owa). Na portalu Facebook utworzono prywatną grupę użytkowników o nazwie „ROD Żwirki i Wigury”. Zapraszamy!

  4. Zmieniono zasady podstawiania kontenerów na odpady „Zielone”. Jeszcze w tym miesiącu, pierwsze kontenery zostaną udostępnione od środy, tak aby Działkowcy przebywający w Ogrodzie w dni powszednie, mogli dostarczyć odpady przez weekendem. Wypełnione kontenery zostaną wymienione na nowe – puste, w piątek lub sobotę (w zależności od dostępności firmy odbierającej odpady). Ma to na celu zmniejszenie spiętrzania się odpadów w czasie dni weekendowych i ułatwieniu w ich załadowaniu do kontenerów.

  5. Poruszono temat dostępności rozdrabniacza do gałęzi. Ogród jest w posiadaniu takiego urządzenia, jednak ze względów bezpieczeństwa (dzieci, osoby starsze) nie będzie on ogólnodostępny w strefie otwartej Ogrodu. Zarząd chce powrócić do problemu rozdrabniania gałęzi, wraz z sezonem cięć uzupełniających drzew owocowych (lipiec-sierpień).

Zachęcamy do kontaktu z Zarządem Ogrodu – osobiście, telefonicznie czy mailowo.

Adres email: zarzad@rodzwirkiiwigury.pl

Telefon:  22 846-48-52, 663-142-006

Facebook:  ROD Żwirki i Wigury