Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury informuje,

że najbliższe posiedzenie Zarządu Ogrodu odbędzie się

w dniu 29.09.2021 o godz. 16:00