Posiedzenie Zarządu 25.01.2023 godz. 16:00

Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury informuje,

że najbliższe posiedzenie Zarządu Ogrodu odbędzie się

w dniu 25.01. 2023R o godzinie 16:00