Posiedzenie Zarządu 12.04.2021 godz. 17:00

Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury informuje, że

najbliższe posiedzenie Zarządu Ogrodu odbędzie się w dniu 12.04.2021 o godz. 17:00