Posiedzenie Zarządu 28 września 2023 godz. 16:00

Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury informuje,

że najbliższe posiedzenie Zarządu Ogrodu odbędzie się

w dniu 28 września 2023r. o godzinie 16:00