Posiedzenie Zarządu 05.10.2022 godz. 16:00

Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury informuje,

że najbliższe posiedzenie Zarządu Ogrodu odbędzie się

w dniu 05.10.2022 o godz. 16:00