Przycinka żywopłotów

Zarząd ROD przypomina o konieczności przycinania żywopłotów rosnących przy granicy działki do regulaminowej wysokości. (Paragraf 69 Regulaminu ROD)

W przypadku niedostosowania się do powyższego - żywopłoty rosnące niezgodnie z regulaminem będą przycinane przez Zarząd a rosnące poza granicami działki likwidowane na koszt działkowca.