Walne Zebranie w innym terminie niż zwykle

Zarząd ROD im.Żwirki i Wigury uprzejmie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w innym niż zwykle terminie. Po 15 maja br. ogłosimy datę Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Jednocześnie prosimy o wpłacanie zaliczek na poczet opłat rocznych za działki w roku 2020 w wysokości jak w roku 2019. Od maja br. prosimy o wpłaty na rachunek bankowy ogrodu:

PKO BP Oddział Warszawa nr  55 1020 1055 0000 9602 0134 2229