Wpłaty na poczet opłat 2021

Ogłoszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

w sprawie opłat ogrodowych w 2021r.

Szanowni  Działkowcy!

W związku z odroczeniem terminów Walnych Zebrań w 2021r. kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, prosimy o wpłacanie zaliczek na poczet opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021r. w wysokości ustalanej przez walne zebranie w 2019r.

Za Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury

Sekretarz Elżbieta Żuprańska