Wpłaty za energię elektryczną

UWAGA !!!!

Wpłaty za zużytą energię elektryczną będą przyjmowane:

OD  5  WRZEŚNIA DO 3 PAŹDZIERNIKA

we wtorki i soboty w godzinach 16-18

Prosimy wszystkich użytkowników energii o zgłaszanie się do zarządu w celu podania aktualnego odczytu licznika