Wysokie koszty za kontenery

Uwaga Działkowcy, bardzo ważne

Informujemy, że w bieżącym roku wpływy od działkowców na wywóz nieczystości wyniosły 55.608 zł

koszt wywozu, załadunku i porządkowania terenu po wywozie kontenerów wyniósł 54.054 zł.

W związku z powyższym do nowego sezonu w 2023 roku kontenery nie będą już podstawiane.