Aktualizacja danych osobowych

Prosimy Działkowców o zgłaszanie do Zarządu R.O.D. na piśmie zmianę danych osobowych:

  • nr telefonów
  • adresu zamieszkania
  • adresu do korespondencji

(paragraf 8 pkt 1. Regulaminu  ROD)