APEL do właścicieli psów

W związku z licznymi skargami działkowców dotyczących wprowadzania psów na teren Ogrodu i nie usuwania nieczystości pozostawionych przez psy Zarząd podaje do wiadomości że:

Uchwała Nr: 409/XLVII/98 z dnia 09.03.1998r Rady Gminy W-wa Włochy w rozdziale 10 jednoznacznie precyzuje obowiązki właścicieli zwierząt domowych.

10.1

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do dołożenia starań by nie były one uciążliwe dla otoczenia.

10.2

W miejscach publicznych psy i inne zwierzęta, muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.

10.3

Zabrania się wyprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci.

10.4

Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta z terenu ogrodu i placu zabaw dla dzieci.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że Ogród działkowy jest miejscem zbiorowym ciszy i odpoczynku a w związku z tym psy zakłócające spokój nie powinny być wprowadzane na teren Ogrodu.