Wysokie koszty za kontenery

Uwaga Działkowcy, bardzo ważne Informujemy, że w bieżącym roku wpływy od działkowców na wywóz nieczystości wyniosły 55.608 zł koszt wywozu, załadunku i porządkowania terenu po wywozie kontenerów wyniósł 54.054 zł. W związku z powyższym do nowego sezonu w 2023 roku kontenery nie będą już podstawiane.

Czyszczenie alejek

UWAGA  DZIAŁKOWCY  OD   DNIA   25   CZERWCA ROZPOCZYNAMY  CZYSZCZENIE  ALEJEK W  OGRODZIE  BĘDĄ   PRZYCINANE  GAŁĘZIE  I  ROŚLINY WYSTAJĄCE POZA OGRODZENIE DZIAŁEK

APEL do właścicieli psów

W związku z licznymi skargami działkowców dotyczących wprowadzania psów na teren Ogrodu i nie usuwania nieczystości pozostawionych przez psy Zarząd podaje do wiadomości że: Uchwała Nr: 409/XLVII/98 z dnia 09.03.1998r Rady Gminy W-wa Włochy w rozdziale 10 jednoznacznie precyzuje obowiązki właścicieli zwierząt domowych. 10.1 Utrzymujący […]

Brak wolnych działek

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Żwirki i Wigury informuje że nie posiada na swoim terenie wolnych działek do zagospodarowania i dalszego użytkowania. Zamiany załatwiane są bezpośrednio z obecnymi dzierżawcami. Prosimy o śledzenie ogłoszeń w tablicach zamieszczanych przez działkowców. Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki  – […]