Piloty na Parking

UWAGA DZIAŁKOWCY Z DNIEM 01 WRZEŚNIA 2023r. BRAMA WJAZDOWA NA PARKING ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA SPRZEDAŻ PILOTÓW STERUJĄCYCH BRAMĄ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE w BUDYNKU ZARZĄDU od dnia 16 września do dnia 21 października 2023r w godz.16-18 /w soboty i wtorki/ koszt pilota – 60,-zł

APEL do właścicieli psów

W związku z licznymi skargami działkowców dotyczących wprowadzania psów na teren Ogrodu i nie usuwania nieczystości pozostawionych przez psy Zarząd podaje do wiadomości że: Uchwała Nr: 409/XLVII/98 z dnia 09.03.1998r Rady Gminy W-wa Włochy w rozdziale 10 jednoznacznie precyzuje obowiązki właścicieli zwierząt domowych. 10.1 Utrzymujący […]

Brak wolnych działek

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Żwirki i Wigury informuje że nie posiada na swoim terenie wolnych działek do zagospodarowania i dalszego użytkowania. Zamiany załatwiane są bezpośrednio z obecnymi dzierżawcami. Prosimy o śledzenie ogłoszeń w tablicach zamieszczanych przez działkowców. Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki  – […]