ROD Żwirki i Wigury po Walnym Zebraniu

DRODZY DZIAŁKOWCY, w dniu 14 maja 2024 roku, odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarząd naszego Ogrodu, w czasie którego: Dokonano wyboru Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza. Funkcję Prezesa powierzono dotychczasowej Prezes – p. Ewie Chlaściak. Cały skład Zarządu wymieniony został w informacji umieszczonej […]

APEL do właścicieli psów

W związku z licznymi skargami działkowców dotyczących wprowadzania psów na teren Ogrodu i nie usuwania nieczystości pozostawionych przez psy Zarząd podaje do wiadomości że: Uchwała Nr: 409/XLVII/98 z dnia 09.03.1998r Rady Gminy W-wa Włochy w rozdziale 10 jednoznacznie precyzuje obowiązki właścicieli zwierząt domowych. 10.1 Utrzymujący […]