Kasa ogrodu

UWAGA Kasa ogrodu będzie  przyjmować wpłaty za nieopłacone użytkowanie działki w roku 2021 od 07.09 do 09.10 we wtorki i soboty w godzinach 16.30-18.30 Za zarząd

Wpłaty na poczet opłat 2021

Ogłoszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w sprawie opłat ogrodowych w 2021r. Szanowni  Działkowcy! W związku z odroczeniem terminów Walnych Zebrań w 2021r. kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, prosimy o wpłacanie zaliczek na poczet opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021r. w wysokości ustalanej przez …

OPŁATY 2021

  Prosimy o wpłaty na konto bankowe z podaniem numeru działki. Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury 02-146 Warszawa ul. Astronautów 17a Bank PKO BP 55 1020 1055 0000 9602 0134 2229

Apel Zarządu do Działkowców

APEL ZARZĄDU ROD DO WSZYSTKICH PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OGRODU W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem trzeciej fali zachorowań na COVI-19, jak również aurą sprzyjającą rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach oraz wzmożonej ilości osób odwiedzających nasz Ogród  Zarząd ROD przypomina o konieczności przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń, które mają …

Apel do Działkowców !

Uwaga Działkowcy ! APEL w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie trzeciej fali pandemii   COVID-19 diametralnie zmienił nasze codzienne funkcjonowanie. Kryzysowa sytuacja trwa tak długo, że wielu z nas zaczęło lekceważyć obowiązujące restrykcje. Niestety apogeum trzeciej fali jest dopiero przed nami. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, najbliższe dwa tygodnie …

Brak wolnych działek

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Żwirki i Wigury informuje że nie posiada na swoim terenie wolnych działek do zagospodarowania i dalszego użytkowania. Zamiany załatwiane są bezpośrednio z obecnymi dzierżawcami. Prosimy o śledzenie ogłoszeń w tablicach zamieszczanych przez działkowców. Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki  – należy zgłosić się do zarządu …

APEL do właścicieli psów

W związku z licznymi skargami działkowców dotyczących wprowadzania psów na teren Ogrodu i nie usuwania nieczystości pozostawionych przez psy Zarząd podaje do wiadomości że: Uchwała Nr: 409/XLVII/98 z dnia 09.03.1998r Rady Gminy W-wa Włochy w rozdziale 10 jednoznacznie precyzuje obowiązki właścicieli zwierząt domowych. 10.1 Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do …