Wydarzenia

WIELCY ODCHODZĄ W CISZY              

Wspomnienie o Panu Stanisławie Hałaczkiewiczu,

Honorowym Prezesie ROD im. Żwirki i Wigury w Warszawie.

mjr w st. sp. Pan Stanisław Hałaczkiewicz był Prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Prezesem Lotniczego Koła Kombatantów, Prezesem Honorowym, zasłużonym dla naszego rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Żwirki i Wigury w Warszawie. W 2016 roku za wieloletnią pracę na rzecz obrony i utrzymania ROD im.Żwirki i Wigury przy ulicy Astronautów 17A i całej lokalnej społeczności, otrzymał z rąk byłej Prezes Pani Wandy Pacholczyk tytuł Honorowego Prezesa oraz złotą odznakę – zasłużony dla ogrodu.

Pan Stanisław Hałaczkiewicz w latach 1973-1984 był pracownikiem LOTu. Był wielkim mówcą i społecznikiem gromadzącym wokół siebie ludzi wartościowych. Człowiekiem dla którego BÓG, HONOR i OJCZYZNA były największą wartością życiową.

Jego wspomnienia i świadectwa o czasach wojny , okupacji przyciągały wielu młodych ludzi podczas spotkań i prelekcji organizowanych z jego udziałem w instytucjach, szkołach i w naszym ogrodzie.

Był obrońcą kapliczki z figurą Matki Boskiej Loretańskiej, patronki lotników, przy ul. 17 Stycznia 39, przed budynkiem PLL LOT SA, którą władze komunistyczne usilnie chciały zlikwidować.

Pan Stanisław Hałaczkiewicz był do końca osobą niezwykle aktywną, pogodną, pomagającą ludziom poszkodowanym przez los, każde spotkanie z nim było bardzo cenne i warte zapamiętania jak bronić naszego kraju POLSKI.

Zmarł 5 kwietnia 2020 roku.

Cześć  Jego  Pamięci !

Składam żonie: Pani Alicji Hałaczkiewicz i Synowi szczere kondolencje w imieniu całego Zarządu ROD im. Żwirki i Wigury oraz zaprzyjaźnionej społeczności naszego ogrodu.

Prezes Zarządu ROD im. Żwirki i Wigury

Anna Jakubów